Este posibil ca orașele să fie cu adevărat ale tuturor? Se poate vreodată constitui acea masă critică de acord că orașul ne privește și că este datoria  fiecăruia, din poziția pe care o are, de a fi interesat și responsabil față de mediul construit?

 Este esențială proiectarea unei imagini asupra orașului prin juxtapunerea principalelor dimensiuni care îl compun: cea umană și cea urbană, deoarece între  acestea există o relație reciprocă de modelare. Pentru ca trăsăturile fizice ale unui oraș să influențeze pozitiv componenta umană, mentalul colectiv, este  nevoie de o atentă calibrare a tuturor intervențiilor, de comunicare, negociere și colaborare între principalii actori urbani: societatea civilă, administrația și  corpul profesional.

 Ceea ce propunem este o arhitectură a acțiunii definită de o dorință de a fi proactiv, de a colabora, de a intra în dialog și de a relaționa. De a înțelege, până  la urmă, harta completă și complexă a mediului construit. Ne dorim să promovăm interacțiunea dintre diferite entități, înainte de a vorbi despre intervenții  concrete. Propunem dialog în locul declarațiilor, colaborare în locul izolării, procese în locul evenimentelor punctuale.

 Anuala Timișoreană de Arhitectură 2015 - a_ta 2015 - încheie seria de anuale organizate de către Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din  România, realizând tranziția spre un nou format, bienal. Tema din acest an este privește orașul, fiind un îndemn de a te poziționa, și de a intra în dialog, de  a te implica în procesul de colaborare implicit unui mediu urban sănătos.

 Astfel, a_ta2015 se constituie într-o platformă de dialog, care oferă posibilitatea unei comunicări deschise, din perspectiva trinomunlui administrație - corp  profesional - societate civilă, aducând în discuție trei teme majore: infrastructură, investiții și arta în spațiul public.

 

Tema expoziției – concurs:

 Vrem să înțelegem cum privești orașul!                                                                                                                                                                                        Te invităm să folosești cartolina #priveșteorașul pentru a încadra ce te interesează, considerând temele: arta în spațiul public, infrastructură, investiții.

 

Secţiunile concursului:

 Participanţii îşi vor putea înscrie mesajele la una din următoarele secţiuni:                                                                                                                                Arta în spațiul public                                                                                                                                                                                                            Infrastructură                                                                                                                                                                                                                          Investiții

 

Eligibilitate:

 Jumătate dintre premii (6, 2 la fiecare secțiune) sunt rezervate corpului profesional, unde sunt invitaţi să participe toţi membrii Ordinului Arhitecţilor din  România, inclusiv cei din Diaspora, la una sau mai multe secţiuni, cu una sau mai multe imagini reprezentative.                                                              Cealaltă jumătate a premiilor (6, 2 la fiecare secțiune) poate fi accesată de orice cetățean.                                                                                                Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor al imaginii înscrise la concurs.                                                                                                            Membrii juriului - inclusiv partenerii sau rudele acestora, persoanele care au participat la organizarea concursului, la elaborarea temei şi a regulamentului,  precum şi angajaţii sau rudele acestora până la gradul II nu au dreptul de a participa la concurs.

 

Înscrierea:

Înscrierea la concurs se face pe baza trimiterii unui e-mail, la adresa contact@anualadearhitectura.ro , care va conține:

 • Imaginea fotografiată, denumită conform modelului: Nume_sectiunea.jpg (de exemplu: IonPopescu_artainspatiulpublic.jpg)                                  
 • Mesajul fotografiei – un text de maxim 140 de caractere - fără spații.
 • Locația/Denumirea locului ilustrat de fotografie
 • Numele complet al autorului
 • Numărul de telefon al autorului
 • Profesia autorului

Înscrierea la concurs va fi validată de secretariatul de concurs prin trimiterea unui mail de confirmare.

 

Desfășurarea concursului:

 1. Fotografierea – se va face folosind tehnică fotografică la alegerea participantului. Locul/spațiul descris de imagine va fi ales în conformitate cu una din cele trei teme ale a_ta2015.
 2. Postarea imaginii pe facebook – imaginea va fi postată pe facebook, pe contul personal al autorului. Imaginii i se vor adăuga următoarele hashtaguri: #a_ta2015, #privesteorasul, #artainspatiulpublic / #infrastructura / #investitii – în funcție de tema aleasă pentru fotografia în cauză. De asemenea, imaginii i se va asocia și mesajul-text, de maxim 140 de caractere.
 3. Înscrierea la concurs – prin trimiterea unui e-mail, conform indicațiilor de mai sus.
 4. Jurizarea și premierea în cadrul Serii Arhitecturii – 18 decembrie, AMBASADA, str. Anton Seiller nr. 2.

 

Jurizarea concursului:

 Lucrările înscrise în concurs vor fi supuse unui proces de jurizare realizat de jurii specializate, stabilite de organizatorii a_ta 2015.                                      Procesul de jurizare se va desfăşura cu participarea tuturor membrilor titulari ai juriului.                                                                                                                Juriul va stabili modul şi programul de desfăşurare a deliberărilor.                                                                                                                                          Juriul va evalua proiectele conform criteriilor şi metodologiei de lucru stabilite de comun acord.                                                                                                  Juriul va întocmi şi va înainta către organizatori procesul-verbal privind lucrările juriului şi rezultatele concursului.                                                                  Juriul va fi asistat pe întreaga perioadă a activităţii de un secretar fără drept de vot, care va contrasemna procesele verbale semnate de toţi membri şi va  asigura buna desfăşurare a deliberărilor.                                                                                                                                                                            Hotărârile juriului nu pot face obiectul nici unor contestaţii, ele fiind definitive şi irevocabile.

 

Componenţa juriului:

#Arta în spațiul public:

 Cristian Blidariu (corp profesional)                                                                                                                                                                                            Levente Kozma(societate civilă)                                                                                                                                                                                                Sorin Ciurariu (administrație)

#Infrastructură:

 Rudolf Graef (corp profesional)                                                                                                                                                                                            Teodora Borghoff (societate civilă)                                                                                                                                                                                        Ciprian Cădariu (administrație)

#Investiții:

  Bogdan Demetrescu (corp profesional)                                                                                                                                                                                             Ilie Sârbu (societate civilă)                                                                                                                                                                                                     Violeta Mihalache (administrație)

 

Premii:

Premiile expoziției - concurs #privește orașul sunt:                                                                                                                                                              

 • Premiul secţiunii Arta în spațiul public –  4 premii a câte 500 lei fiecare – 2 pentru membrii OAR, 2 pentru publicul larg
 • Premiul secţiunii Infrastructură –  4 premii a câte 500 lei fiecare – 2 pentru membrii OAR, 2 pentru publicul larg
 • Premiul secţiunii Investiții –  4 premii a câte 500 lei fiecare – 2 pentru membrii OAR, 2 pentru publicul larg

Toate sumele acordate ca premii sunt brute și vor fi impozitate conform Codului Fiscal în vigoare

 

Calendarul Concursului:

 11 noiembrie: lansarea concursului                                                                                                                                                                                              11 noiembrie – 11 decembrie: perioadă de înscrieri                                                                                                                                                                    11-15 decembrie: jurizarea concursului                                                                                                                                                                                        15-20 decembrie: vernisarea expoziţiei concursului                                                                                                                                                                          18 decembrie: premierea

 

Contact:

 Întrebări legate de concurs şi participare pot fi trimise pe adresa de mail: contact@anualadearhitectura.ro

 

Organizatori:

 Organizatorul concursului este Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România.                                                                                                  Datele de contact ale organizatorului sunt:                                                                                                                                                                                  str. Augustin Pacha, nr.8, et.1                                                                                                                                                                                                        tel. 0729181713, 0745145537                                                                                                                                                                                                          email: contact@anualadearhitectura.ro

 

Secretariatul concursului e compus din:                                                                                                                                                                                    

 Oana Simionescu                                                                                                                                                                                                                        Simina Cuc                                                                                                                                                                                                                                  Alexandra-Maria Garomfir

Locații cartoline #privește orașul:

 • Sediu OAR - str. Augustin Pacha, nr.8, et.1
 • Scârț Loc Lejer - str. Arh. Laszlo Szekely, nr.1 (fosta Zoe)
 • Atelier Print - str. Doctor Aurel Cândea, nr.1
 • Bruiaj - str. Victor Babeș, nr.14
 • Ambasada - str. Anton Seiller, nr. 2