header_site.jpg
REGULAMENT EXPOZIȚIE-CONCURS
PRIVEȘTE ORAȘUL

Este posibil ca orașele să fie cu adevărat ale tuturor? Se poate vreodată constitui acea masă critică de acord că orașul ne privește și că este datoria fiecăruia, din poziția pe care o are, de a fi interesat și responsabil față de mediul construit?

Este esențială proiectarea unei imagini asupra orașului prin juxtapunerea principalelor dimensiuni care îl compun: cea umană și cea urbană, deoarece între acestea există o relație reciprocă de modelare. Pentru ca trăsăturile fizice ale unui oraș să influențeze pozitiv componenta umană, mentalul colectiv, este nevoie de o atentă calibrare a tuturor intervențiilor, de comunicare, negociere și colaborare între principalii actori urbani: societatea civilă, administrația și corpul profesional.

Ceea ce propunem este o arhitectură a acțiunii definită de o dorință de a fi proactiv, de a colabora, de a intra în dialog și de a relaționa. De a înțelege, până la urmă, harta completă și complexă a mediului construit. Ne dorim să promovăm interacțiunea dintre diferite entități, înainte de a vorbi despre intervenții concrete. Propunem dialog în locul declarațiilor, colaborare în locul izolării, procese în locul evenimentelor punctuale.

Anuala Timișoreană de Arhitectură 2015 - a_ta 2015 - încheie seria de anuale organizate de către Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România, realizând tranziția spre un nou format, bienal. Tema din acest an este privește orașul, fiind un îndemn de a te poziționa, și de a intra în dialog, de a te implica în procesul de colaborare implicit unui mediu urban sănătos.

Astfel, a_ta2015 se constituie într-o platformă de dialog, care oferă posibilitatea unei comunicări deschise, din perspectiva trinomunlui administrație - corp profesional - societate civilă, aducând în discuție trei teme majore: infrastructură, investiții și arta în spațiul public.


Tema expoziției - concurs:
Vrem să înțelegem cum privești orașul!
Te invităm să folosești cartolina #privește orașul pentru a încadra ce te interesează, considerând temele: arta în spațiul public, infrastructură, investiții

Secţiunile concursului:
Participanţii îşi vor putea înscrie fotografiile la una din următoarele secţiuni:
#arta în spațiul public
#infrastructură
#investiții

Eligibilitate:
Jumătate dintre premii (6, 2 la fiecare secțiune) sunt rezervate corpului profesional, unde sunt invitaţi să participe toţi membrii Ordinului Arhitecţilor din România, inclusiv cei din Diaspora, la una sau mai multe secţiuni, cu una sau mai multe imagini reprezentative.

Cealaltă jumătate a premiilor (6, 2 la fiecare secțiune) poate fi accesată de orice cetățean.

Participarea presupune calitatea de autor sau co-autor al imaginii înscrise în concurs.

Fotografiile realizate cu ajutorul cartolinei #privește orașul, postate pe facebook înainte de data lansării expoziției - concurs (13.12.2015), sunt eligibile doar în cazul în care se vor înscrie conform regulamentului la una din secțiunile #arta în spațiul public, #infrastructură, #investiții.

Membrii juriului - inclusiv partenerii sau rudele acestora, persoanele care au participat la organizarea concursului, la elaborarea temei şi a regulamentului, precum şi angajaţii sau rudele acestora până la gradul II nu au dreptul de a participa la concurs.

Înscrierea:
Înscrierea la concurs se face pe baza trimiterii unui e-mail, la adresa contact@anualadearhitectura.ro, care va conține:

• Imaginea fotografiată, denumită conform modelului: NumePrenume_secțiune.jpg
(de exemplu: PopescuAna_artainspatiulpublic.jpg)
• Mesajul fotografiei – un text de maxim 140 de caractere - fără spații.
• Locația / Denumirea locului ilustrat de fotografie
• Numele complet al autorului
• Numărul de telefon al autorului
• Profesia autorului

Înscrierea la concurs va fi validată de secretariatul de concurs prin trimiterea unui mail de confirmare.

 

 

Desfășurarea concursului:

  1. Procurarea cartolinei #privește orașul din locațiile partenere
  2. Fotografierea - se va face folosind tehnică fotografică la alegerea participantului. Locul/spațiul descris de imagine va fi ales în conformitate cu una din cele trei teme ale a_ta2015.
  3. Postarea imaginii pe facebook - imaginea va fi postată pe facebook, pe contul personal al autorului. Imaginii i se vor adăuga următoarele hashtaguri: #a_ta2015, #privesteorasul, #artainspatiulpublic / #infrastructura / #investitii - în funcție de tema aleasă pentru fotografia în cauză. De asemenea, imaginii i se va asocia și mesajul-text, de maxim 140 de caractere.
  4. Înscrierea la concurs – prin trimiterea unui e-mail, conform indicațiilor de mai sus.
  5. Jurizarea și premierea în cadrul Serii Arhitecturii - 18 decembrie, AMBASADA, str. Anton Seiller nr.2.

Jurizarea concursului:
Lucrările înscrise în concurs vor fi supuse unui proces de jurizare realizat de jurii specializate, stabilite de organizatorii a_ta 2015.

Procesul de jurizare se va desfăşura cu participarea tuturor membrilor titulari ai juriului.

Juriul va stabili modul şi programul de desfăşurare a deliberărilor.

Juriul va evalua proiectele conform criteriilor şi metodologiei de lucru stabilite de comun acord.

Juriul va întocmi şi va înainta către organizatori procesul-verbal privind lucrările juriului şi rezultatele concursului.

Juriul va fi asistat pe întreaga perioadă a activităţii de un secretar fără drept de vot, care va contrasemna procesele verbale semnate de toţi membri şi va asigura buna desfăşurare a deliberărilor.

Hotărârile juriului nu pot face obiectul nici unor contestaţii, ele fiind definitive şi irevocabile.

Componenţa juriului:
#arta în spațiul public:
Cristian Blidariu (corp profesional)
Levente Kozma(societate civilă)
Sorin Ciurariu (administrație)

#infrastructură:
Rudolf Graef (corp profesional)
Teodora Borghoff (societate civilă)
Ciprian Cădariu (administrație)

#investiții:
Bogdan Demetrescu (corp profesional)
Ilie Sârbu (societate civilă)
Violeta Mihalache (administrație)

Premii:
Premiile expoziției - concurs privește orașul sunt:

• Premiul secţiunii arta în spațiul public - 4 premii a câte 500 lei fiecare - 2 pentru membrii OAR, 2 pentru publicul larg
• Premiul secţiunii infrastructură - 4 premii a câte 500 lei fiecare - 2 pentru membrii OAR, 2 pentru publicul larg
• Premiul secţiunii investiții - 4 premii a câte 500 lei fiecare - 2 pentru membrii OAR, 2 pentru publicul larg

Toate sumele acordate ca premii sunt brute şi vor fi impozitate conform Codului Fiscal în vigoare.

Calendarul Concursului:
• 13 noiembrie: lansarea concursului
• 13 noiembrie - 13 decembrie: perioadă de înscrieri
• 14 - 16 decembrie: jurizarea concursului
• 16 - 20 decembrie: vernisarea expoziţiei concursului
• 18 decembrie: premierea

Contact:
Întrebări legate de concurs şi participare pot fi trimise pe adresa de mail: contact@anualadearhitectura.ro

Organizatori:
Organizatorul concursului este Filiala Teritorială Timiş a Ordinului Arhitecţilor din România.

Datele de contact ale organizatorului sunt:
str. Augustin Pacha, nr. 8, et. 1
tel. 0728226593 , 0723163249
email: contact@anualadearhitectura.ro

Secretariatul concursului e compus din:
Oana Simionescu
Simina Cuc
Alexandra-Maria Garomfir

Locațiile partenere, de unde se pot procura cartolinele #privește orașul, sunt următoarele:

• Sediul OAR Timiș - str. Augustin Pacha, nr.8, et.1
• AMBASADA - str. Anton Seiller, nr.2
• Atelier Print - str. Dr. Aurel Cândea, nr.1
• Bruiaj - str. Victor Babeș, nr.14
• Scârț Loc Lejer - str. Arh. Laszlo Szekely, nr.1
(fosta Zoe)
• Mokum Cafe - str. Eugeniu de Savoya /
str. Augustin Pacha
• Monsieur BISTRO - blvd. Mihai Viteazu Nr.36